Trong hơn hai tháng, Kadgawa đã được mời bởi các đội quân Hoa Kỳ, Trung Đông và Nhật Bản, nhưng người chơi Nhật không muốn rời khỏi Châu Âu.Trong sự kiện “bất ngờ nhất trong năm”, Frick không phải là người được chọn là HLV giỏi nhất thế giới, klopp được bầu ra, và nhận được 477.cuộc bỏ phiếu. Lop tau iron tiếp tục nhận mất 25. của cuộc bỏ phiếu mà không có Mueller, và Bayrn đã rút lại đề nghị tái hợp đồng với Allard, và nhận được 10=’cuộc bỏ phiếuHắn là một ảo thuật gia, chuyền bóng xuyên qua đỉnh, chạy xe đạp, chỉ về phía Đông và phía Tây.