(Sergio)Sáu phút đầu, Mueller đã gởi một cây thánh giá, một khu vực cấm lớn trước mặt lưới chuyền bóng của Gabriel s ẽ tung lênBây giờ không phải lúc để thảo luận về chủ đề này.